Bohové

Amon

Amon můžeme do češtiny volně přeložit jako „někdo, kdo se skrývá“. V mytologii představuje jednoho z nejdůležitějších bohů - stvořitelů. Je to hlavní ochránce panovníka. Byl zobrazován v podobě berana. Představuje neviditelný dech vánku.

Anup

Anup je zobrazovaný v podobě šakala a je to bůh zemřelých. Jeho úkolem je vítat zesnulého v záhrobí. Doprovázel je k Usirovi a vážil srdce mrtvých, které prozrazovalo, jaké skutky zemřelý spáchal za svého života. Tento bůh byl uctíván až do konce starověku.

Geb

Geb představuje boha země. Byl považován za otce všech bohů. Za vlády boha Geba byl zlatý věk Řecka i Říma, alespoň tak si jeho vládu vykládali staří Egypťané. Na zobrazeních je znázorňován jako člověk s královskou korunou na hlavě. Někdy byl zobrazen jako husa, což je hieroglyfický znak jeho jména.

Pyramidy v Gíze
Pyramidy v Gíze

Imset

Imset je jeden ze čtyř synů Horových (dalšími syny jsou Daumutef, Hapi a Kebehsenuf). Jde o pohřebního boha spojovaného s jihem. Měl chránit tělo zemřelých. Zobrazován byl vždy v lidské podobě.

Maat

Maat představuje bohyni pravdy. Měla mezi egyptskými bohy velký význam. Samotné slovo maat bylo výrazem pro pravdu, harmonii a stabilitu. Můžeme říci, že Maat reprezentuje vše, co je správné. Symbol pro maat je pštrosí pero, které znamenalo všudypřítomnost. Bohyně Maat je zobrazována v podobě ženy s čelenkou s pštrosím perem. Maat vážila srdce mrtvých, když jejich srdce vážilo méně než pštrosí pero, šli do ráje, v opačném případě je pozřela příšera.

Min

Ulevuje nemocným a drží živé při životě. Je principem plodnosti a úrody. Jde o velmi starého boha, který byl uctíván v podobě kamenného fetiše.

Ptah

Slovo „Ptah“ můžeme volně přeložit jako „zobrazovatel“. Původně byl pravděpodobně uctíván jen jako lokální bůh. Je původcem všech forem hmoty. Později je pokládán za stvořitele ostatních bohů a všeho, co existuje.

Re

Re byl uctíván jako bůh Slunce. Bývá zobrazován s ohnivým okem, které je vševědoucí. Tento bůh byl velmi oblíbený u faraonů, kteří mu stavěli chrámy a rádi se prohlašovali za jeho syna.

Sobek

Sobek byl spojovaný s Nilem. Představoval tzv. „dárce zeleně“. Znamená to tedy, že představoval plodivou sílu. Byl uctívaný až do nástupu křesťanství. Zobrazovaný byl v podobě krokodýla, někdy v podobě muže s krokodýlí hlavou.

Sutech

Sutech byl bratrem Usira, kterého zabil, protože mu záviděl. Je to bůh pouště, bouře a moře. Uctíván je také jako bůh války. Je zobrazován jako člověk s hlavou zvířete (není identifikováno, co to bylo za zvíře).

Šu

Šu představuje zosobnění vzduchu a slunečního svitu. Měl děti Geba a Nut a byl zobrazován jako člověk s perem na hlavě.

Tenemu

Tenemu je v páru se svým ženským protějškem Tenemut. Vyjadřují určitou kvalitu neuspořádanosti, která je v kosmickém praoceánu.

Usir

Tento bůh prošel složitým teologickým vývojem. Dnes ho chápeme především jako bohem zemřelých a králem podsvětí. Původně byl ale chápán jako bůh plodnosti a úrody.

Egyptských bohů je mnohem více. Z dalších si můžeme jmenovat např. Akera, Amemaita, Aton, Bata, Basteta, Behdeteje, Fatekteje, Gerha nebo Hapiho.